GPS-kurs

Vignett GPS-kursSTBK ønsker å arrangere årlige GPS-kurs. Kurset er åpent for både medlemmer og andre.

 

 

 

VIKTIG

  • Kursavgifta skal være betalt før kursstart.
  • Personer som er innmeldt i klubben, men ikke har betalt årets medlemskontingent, betaler som "ikkemedlemmer" - og vil etter henvendelse få refundert differansen når medlemskapet er registrert betalt.

Til skjema for påmelding
Til klubbens kontaktinfo med bankgironr

Visste du at
medlemmer i STBK får du rabatt på alle kurs - og at medlemsavgifta til klubben er spart inn allerede ved det første kurset?