NeaHund

NeaHund er STBK's medlemsblad og har vært utgitt siden starten i 1982.

Neahund kommer ut 1 gang pr. år og "slippes" hvert år på klubbens juleavslutning - i 1. uke av desember. Medlemsbladet trykkes i A4-format og er i fullfarge.

Det forventes at medlemmene bidrar med ulike typer hundestoff i klubbens medlemsblad.

Forside NeaHund 2008
NeaHund 2008

Forside NeaHund 2009
NeaHund 2009 

Forside NeaHund 2010
NeaHund 2010 

Forside NeaHund 2011
NeaHund 2011

 

 

NeaHund 2009, 2010 og 2011 er til salgs for kr. 60,- + porto. 

FRIST for innsending av tekst og bilder til julenummeret er 20. oktober hvert år.

NeaHund har 3 likestilte redaktører som velges på klubbens årsmøte. Redaktørenes navn vil du alltid finne på denne linken.